Paieška

VIDAUS SAUGUMO FONDO 2017-2020 M. PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. LT/2016/VSF/4.4.3.1 TECHNINĖ ĮRANGA, SKIRTA SIENOS STEBĖJIMUI IR NELEGALIŲ IMIGRANTŲ SULAIKYMUI

 

2017 m. Spalio 4 d. sudaryta “NAKTINIO MATYMO PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO” PIRKIMO-PARDAVIMO sutartis Nr. (21)-16-262 tarp Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ir UAB “Vilfonika”, pagal kurią 2018 m. Kovo 12 d. tinkamai įvykdyti visi sutartiniai įsipareigojimai. Džiaugiamės, kad galime padėti stiprinti tarnybos techninį pajėgumą