Paieška

Kokybės politika

 

 

 

Bendrovės aukščiausioji vadovybė suformulavo šias pagrindines kokybės politikos tezes:

 

Klientų ir kitų suinteresuotų šalių poreikių patenkinimas:

-  maksimalus atitikimas techniniams / funkciniams / eksplotaciniams reikalavimams;

-  savalaikis sistemų įdiegimas;

-  operatyvus garantinis ir pogarantinis aptarnavimas;

-  diegiamos perspektyvinius kliento poreikius tenkinančios sistemos;

-  kitų suinteresuotų šalių reikalavimų nustatymo ir įgyvendinimo valdymas.

 

Organizacijos tikslų siekimas:

- veiklos tęstinumo ir pelningumo užtikrinimas;

- išlaikyti lyderystę specifiniuose veiklos segmentuose;

- darbuotojų pasitenkinimas darbu, aplinka ir darbo rezultatais;

-  darbo sąlygų (įskaitant tinkamo darbo užmokesčio) užtikrinimas;

- darbuotojų noras mokytis ir tobulėti;

- reikalingų išteklių skyrimas nuolatiniam tobulinimui užtikrinti;

- užtikrinti nuolatinį veiklos kokybės gerinimą.