0
Jūsų krepšelis tuščias.
Iki nemokamo pristatymo Jums liko:€ 1000
Krepšelis atnaujintas
0

KDS Programinės įrangos funkcijų aprašymas

 

 “KDS-S4” tai skaitmeninis magnetofonas, skirtas balso informacijos vienu metu iš kelių (iki 128 viename kompiuteryje) analoginių ir skaitmeninių telefoninių linijų ir kitų šaltinių (radijo stoties, mikrofono, stereo signalo ir kt.) įrašymui ir archyvavimui į kietą kompiuterio diską arba kitokį skaitmeninį kaupiklį (magneto optinį diską, DVD…). Be to sistema užtikrina numerio nustatymo (ANN), numerio rinkimo, automatinio stiprinimo reguliavimo (ASR), autopaleidimo (VOX), tiesioginio linijos perklausymo, įrašų atkūrimo bei redagavimo ir sistemos darbo protokolavimo funkcijas. Sistemos programinė įranga dirba Windows 32 Bitų 9x/NT/2000/XP/Vista/7 aplinkoje ir pilnai užtikrina funkcionavimą foniniame režime.

    Sistemos realizuojamos universalios programinės įrangos ir  įstatomų į personalinio kompiuterio ISA arba PCI slotus kompiuterinių telefonijos plokščių bei prie PC USB prievado prijungiamų išorinių įrenginių pagrindu. Įstatomų plokščių ir išorinių įrenginių kanalų diskretiškumas – kas du kanalai, todėl yra galimybė realizuoti sistemas su 2, 4, 6, 8, .. 128 kanalais. Yra galimybė praplėsti sistemą iki dviejų analoginių kanalų be papildomos kompiuterinės telefonijos plokštės, panaudojant standartinės garso plokštės (SoundBlaster) linijinius arba mikrofoninius įėjimus. Šiuo atveju įrašymo signalų ir garso plokštės suderinimui naudojamas kompiuterinės telefonijos blokas.
 
1.Bazinės sistemos programinės įrangos funkcijos.
 
1.1. Automatinis balsinio diapazono signalų iš analoginių linijų įrašymas į kietą kompiuterio diską.
Analoginiai kanalai gali būti įrašomi panaudojant ir įstatomas kompiuterinės telefonijos plokštes ir garso plokštės įėjimus.
Abiems atvejais įrašymo pradėjimas vykdomas pagal vieną iš sekančių sąlygų:
- ragelio pakėlimą;
- garsinį signalą (VOX).
Tie kanalai, kurie realizuoti standartinės garso plokštės (SOUND BLASTER) arba plokštės OLCHA10LP pagrindu turi galimybę nustatyti visų tipų analoginių linijų skambinančiojo abonento numerį (senas rusiškas AOH, FSK iš analoginio ISDN porto ir FSK iš skaitmeninės miesto stoties).
1.2. Automatinis balsinio diapazono signalų iš skaitmeninių telefono linijų (PABX) įrašymas į kietą kompiuterio diską.
Skaitmeniniai kanalai įrašomi tiktai panaudojant įstatomas į PC kompiuterinės telefonijos plokštes. Įrašymui nenaudojami jokie papildomi keitikliai, todėl visa informacija apie aboneto numerį (D kanalas) fiksuojama.
Užtikrinamas darbas su sekančio tipo skaitmeninėmis ATS (PABX): Nortel Nordstar, Nortel Meridian, Lucent Definity, Ericsson MD110, Telrad, Alcatel 4400, Alcatel 4200, standartinis Europinis ISDN, Siemens HiPatch ir kt. 
1.3. Automatinis visų seanso atributų fiksavimas toje pačioje vieningoje duomenų bazėje.
Visi įrašai saugomi diske vienoje duomenų bazėje, kas pagreitina darbą su jais ir užtikrina konfidencialios informacijos saugumą. Neturint specialaus programinio aprūpinimo, tiekiamo kartu su sistema, arba nežinant administratoriaus slaptažodžių, neįmanoma prieiti prie privačios informacijos, saugomos duomenų bazėje. Priklausomai nuo ryšio seanso tipo automatiškai fiksuojama sekanti informacija:
- išeinantis numeris (kaip impulsinio, taip ir toninio rinkimo atveju);
- įeinantis numeris (automatinio numerio nustatymo funkcija);
- ryšio seanso pradžia ir trukmė;
- kanalo numeris.
Taip pat yra galimybė operatyviai kiekvienam einamajam seansui įvesti tekstinį komentarą, pavyzdžiui “labai svarbu” arba “bobų plepalai”, pagal kurį vėliau galima surasti reikalingą įrašą.
1.4. Kiekvieno kanalo detalus būsenos monitoringas
Ryšio seansų metu ekrane matoma sekanti informacija:
- kanalų pavadinimai;
- ryšio seanso tipas (įeinantis arba išeinantis);
- ryšio seanso pradžia (data ir laikas) ir trukmė (laikas).
Taip pat yra galimybė perklausyti šį seansą (tiesioginis traktas) ir operatyviai įvesti komentarą.
1.5. Universali paieškos, filtravimo ir rūšiavimo sistema.
Paieška ir filtravimas vykdomi pagal sekančius požymius arba jų kombinacijas:
- kanalo pavadinimas;
- telefono numeris;
- ryšio seanso tipas (įeinantis arba išeinantis);
- ryšio seanso pradžios data, laikas ir trukmė;
- komentaras.
Galimos šios paieškos ir filtravimo vykdymo sąlygos:
- ieškoma reikšmė lygi užduotai;
- ieškoma reikšmė lygi arba didesnė užduotai;
- ieškoma reikšmė lygi arba mažesnė užduotai;
- ieškoma reikšmė randasi tam tikrame intervale.
Visus duomenų bazės įrašus galima rūšiuoti (vaizduoti) pagal sekančius kriterijus:
- kanalo pavadinimą;
- telefono numerį;
- ryšio seanso tipą (įeinantis arba išeinantis);
- ryšio seanso pradžios datą;
- ryšio seanso pradžios laiką;
- ryšio seanso trukmę;
- komentarą;
Pagal nutylėjimą visos įrašų vaizdavimo, paieškos bei rūšiavimo operacijos atliekamos tiktai su einamosios dienos įrašais. Tačiau yra galimybė atlikti šias operacijas su visais egzistuojančiaus duomenų bazės įrašais.
 1.6. Automatinis ir rankinis senų įrašų archyvavimas.
Sistemos konfigūracijos metu užduodamas duomenų bazės dydis megabaitais, kurį pasiekus pradedamas automatinis archyvavimas į iš anksto nustatytą išorinį kaupiklį. Jei archyviniame kaupiklyje nėra laisvos vietos, išduodamas balsinis pranešimas ir vykdomas senų įrašų trynimas. Reikalui esant galima archyvuoti pasirinktus įrašus rankiniu būdu. Po archyvavimo pabaigos visi įrašai automatiškai pašalinami iš pagrindinės duomenų bazės. Automatinis įrašų trynimas gali būti vykdomas ir pagal datą. Šiuo atveju užduodamas įrašų saugojimo laikotarpis dienomis. Visi senesni įrašai automatiškai trinami nepriklausomai nuo duomenų bazės dydžio.
Reikalui esant, papildomai gali būti užduotas įrašų saugojimo laikas, kurį viršjus seniausi įrašai bus automatiškai pašalinami iš duomenų bazės nepriklausomai nuo duomenų bazės dydžio.
1.7. Užtikrinama dviejų lygių (administratoriaus ir vartotojo) slaptažodžių sistema.
Įstatyto, administratoriaus teises turinčio, vartotojo teisės negali būti pakeistos ir užtikrina priėjimą prie visų sistemos funkcijų. Gali būti pakeista tiktai jo vardas ir slaptažodis. Naujai sukurtiems vartotojams gali būti leistos arba uždraustos sekančios teisės:
- priėjimas prie teisių pakeitimo;
- kanalų parametrų pakeitimas;
- perklausymas įrašymo metu;
- kanalų įjungimas ir išjungimas;
- įrašų redagavimas ir trynimas;
- įrašų kopijavimas ir perklausymas;
- laisvos apimties menedžerio konfigūravimas;
- sisteminio filtro pakeitimas (Sisteminis filtras apriboja priėjimą atskiriems vartotojams prie tam tikrų įrašų perklausymo).
1.8. Programinė įranga Windows – 98/2000/XP/Vista terpei, vartotojo interfeisas ir eksploatavimo instrukcija - lietuvių kalba.
Programinė įranga yra universali visiems kanalų tipams (skaitmeninėms ir analoginėms telefonų linijoms, linijiniams įėjimams bei kanalams organizuuotiems SOUND BLASTER pagrindu). Taip pat ta pati programinė įranga gali aptarnauti skirtingų gamintojų plokštes: AgatRt, Dialogic, MD-Sistemos. Praplečiant kanalų skaičių, programinė įranga nesikeičia – tuo tikslu papildomai prijungiamas reikalingas plokščių skaičius). Sistema užtikrina darbą foniniame režime, darbą lokaliniame tinkle, personalinių pranešimų vartotojui išsiuntimą per lokalinį tinklą (apie tam tikrų skambučių įvykimą). 
1.9. Papildomos funkcijos.
Sistemos programinė įranga užtikrina vieno įrašo arba jų grupės eksportą į standartinį WAVarba mp3 formatą, kurį galima apdoroti standartinėmis Windows programomis.
Sistemos patikimumui padidinti yra įvesta automatinio kompiuterio perkrovimo funkcija. Perkrovimas gali būti vykdomas tam tikru paros metu arba prie sąlygos, kad nevyksta įrašymas (sistemos “pakibimo” atvejis).
Yra numatytas distancinis sistemos monitoringas. T.y. iš bet kurio tinklo kompiuterio, uždavus TCP/IP adresą, galima stebėti sistemos darbą ir, reikalui esant, įjungti arba išjungti atitinkamus kanalus įrašymui, konfigūruoti visus įrašomo signalo nustatymus. Taip pat šios funkcijos pagalba galima užduoti, kad sistema suformuotų garsinį pranešimą, įvykus pokalbio seansui nurodytu telefono numeriu. Be to, distanciniu būdu galima perklausyti įrašomą signalą (ištisinis traktas).
Analoginiai sistemos kanalai gali dirbti automatinio ragelio pakėlimo (autoatsakovo) režime. Panaudojus šią funkciją galima greitai ir paprastai be papildomos įrangos realizuoti diktofoninį kabinetą.
Vidinis garsinių failų redaktorius užtikrina daugiafunkcionalinį balso įrašų apdirbimą (triukšmų filtraciją, spektro analizę, amplitudės normalizaciją ir t.t.). Pagal funkcines galimybes vidinis redaktorius analogiškas plačiai žinomam redaktoriui COOLEDIT.
Yra numatyta galimybė atstatyti ištrintus iš archyvinės duomenų bazės įrašus ir aptikti patį ištrynimo faktą, naudojant unikalius įrašų numerius.
Yra numatyta programinės įrangos versija, kuri tiekiamos aparatinės įrangos bazėje gali atlikti automatinio apskambinimo (gyventojų informavimo užduotais telefono numeriais) funkciją
2. Eksploataciniai sistemos parametrai, rekomendacijos ir garantiniai įsipareigojimai.
2.1. Klimatinės eksploatacijos sąlygos atitinka standartinio personalinio kompiuterio eksploatavimo sąlygas.
2.2. Nepertraukiamas sistemos eksploatacijos laikas yra toks, kiek užtikrina aparatinė dalis ir jo operacinė sistema.
2.3. Sistemos garantinis laikas – 24 mėnesiai skaičiuojant nuo pirkimo datos.
2.4. Garantinio laikotarpio metu nemokamai užtikrinama:
- visų nesklandumų ir gedimų, kilusių ne dėl vartotojo kaltės pašalinimas;
- programinės dalies atnaujinimas, pasirodžius naujai versijai;
2.5. Klientų pageidavimu gali būti realizuojamos papildomas sistemos programinės įrangos funkcijos. Jos užsakovui prijungiamos už papildomą kainą.
2.6. Klimatinės eksploatacijos sąlygos atitinka standartinio personalinio kompiuterio eksploatavimo sąlygas.
Minimalūs reikalavimai personaliniui kompiuteriui yra sekantys (naudojant plokštes, kompiuteris turi būti ATX konstrukcijos, kad būtų galima įstatyti reikiamą PCI formato plokščių skaičių):
Procesorius – Celeron 1GHz arba aukštesnis;
Operatyvinė atmintis – 256 MGB arba didesnė;
Kietas diskas – priklauso nuo įrašų saugojimo laiko (valandai įrašų reikia 5.68MGB vietos diske); rekomenduojama ne mažesnis, kaip 100GB.
Video režimas – 800x600x16Bit arba aukštesnis;
Standartinis SOUND BLASTER.
2.7. Rekomenduojama, kad personalinis kompiuteris, kurio pagrindu yra realizuojama sistema, turėtų antrajį kietą diską 100-350GB (priklausomai nuo įrašomų pokalbių intensyvumo). Šiuo atveju kompiuterio operacinė sistema dirba pirmajame diske o pokalbių įrašymo programos darbas ir įrašų archyvavimas organizuojamas antrajame diske. Tokiu būdu užtikrinamas didesnis sistemos patikimumas.
 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti